[CHẾ ĐỘ PVE] VÙNG LUÂN HỒI

VÙNG LUÂN HỒI - CHẾ ĐỘ ĐÁNH QUÁI 1VS100

1. Khi chiến đấu ở Miền Luân Hồi bên ta chi được ra trận 1 tướng, tướng ra trận sau khi chiến đấu không thể khôi phục trạng thái, địch cũng không thể khôi phục trạng thái, tưởng bên ta tử trận sẽ hồi sinh khi làm mới Miền Luân Hồi vào ngày hôm sau

2. Miền Luân Hồi sẽ làm mới mỗi ngày, khi mở sẽ tự động quét đến chương vượt lần trước.

3.Miền Luân Hồi gồm 4 khu vực lớn: Vòng ngoài, tầng trong, cốt lõi, cấm địa, mỗi khu vực lại được chia thành 8 chương, mỗi chương có 20 đợt địch

4. Sau khi thắng mỗi đợt chiến đấu sẽ nhận thánh vật, thánh vật chỉ có hiệu lực ở chương hiện tại

5. Hằng ngày có 1 lần hồi sinh bằng tay 1 tướng đã tử trận

Game