[CHẾ ĐỘ PVP] ĐẠI HỘI TIÊN ĐẠO

ĐẠI HỘI TIÊN ĐẠO - Nơi các triệu hoán sư mạnh nhất của các sever đối đầu với nhau

 

 

1.Đại hội Tiên Đạo là đấu trường Liên SV, toàn bộ tướng đều là Lv300. T.Bị, Thần Khí, Pháp Bảo và Pháp Tắc đều là dữ liệu khi lưu thế trận (Tức là sửa T.Bị ở chỗ khác, T.Bị trong thế trận Đại hội Tiên Đạo vẫn không đổi). Chỉ giai đoạn báo danh có thể điều chỉnh thế trận và T.Bị

2.Đại hội Tiên Đạo mỗi tuần mở 1 lần, chia thành 3 giai đoạn: báo danh, đầu bảng, đầu quán quân, giai đoạn báo danh từ 8:00 thứ 2-23:59 thứ 3, giai đoạn đầu bảng tử 00:00-20:00 thứ 5, giai đoạn đấu quán quân tử thứ 6 tiến hành theo khoảng thời gian, 15:00-17:20 là đầu quán quân 16 vào 8, 19:00-20:00 là đấu quần quân 8 vào 4, 2 trận bán kết đầu quán quân là 18:00 và 18:30 thứ 7, chung kết đấu quần quân là 20:00

3. Giai đoạn báo danh, người chơi có thể chọn nhóm bất kỳ trong khu đầu Thanh Long, Chu Tước, Hãn Hồ để báo danh, trong đó Thanh Long, Chu Tước là khu đấu cao cấp, TOP2 mỗi nhóm được vào đầu quán quân cuối cùng, khu Hãn Hồ không được vào đầu quán quân, thưởng tham đấu toàn bộ khu đấu là như nhau

4. Giai đoạn đầu bảng, các nhóm nhỏ dựa vào chiến lực tìm ra TOP16 tham gia đầu bảng, người chơi khác bị loại

5. Giai đoạn Đấu Quán Quân, TOP2 các nhóm nhỏ khu Thanh Long, Chu Tước tiến hành đấu tranh đoạt quán quân

6. Toàn bộ thi đấu Đại hội Tiên Đạo là đấu loại, mỗi trận đấu có cơ chế 5 trận thắng 3, khi thi đấu bên đừng bên trái chiến trường là bên công, nếu 2 bên đồng thời tử vong, bên công thắng, nếu hết giờ thì bên công bại

7. Giai đoạn Đấu Quán Quân toàn dân được tham gia dự đoán, mức ủng hộ càng lớn thưởng càng lớn, 1 lần có thể đoán toàn bộ thi đấu trong 1 vòng (nếu có thể dự đoán 16 vào 8 8 trận), chú ý đứng bỏ lỡ thời gian dự đoán

 

Game