[TÍNH NĂNG] THÍ LUYỆN THÁNH ĐỊA

VƯỢT ẢI BẰNG 1 HỆ ĐỂ NHẬN NHIỀU PHẦN QUÀ HẤP DẪN

1. Thánh Địa gồm 4 khu vực: Thánh Địa Chiến Sĩ, Thánh Địa Pháp Sư, Thánh Địa Thích Khách, Thánh Địa Xạ Thủ, mỗi Thánh Địa chỉ được ra trận tướng cũng phải để đối chiến

2. Đánh bại địch tầng này được nhận thưởng vượt ải hấp dẫn, khi không đánh nối địch có thể điều chỉnh đội hình và vị trí chiến đấu

3. Khi vượt thành công tầng 250 1 Thí Luyện Thánh Địa nào đó sẽ mở Thí Luyện Thánh Địa Tinh Anh tương ứng

4. Thí Luyện Thánh Địa khi chiến đấu chi được ra trận 4 người

5.Thí Luyện Thánh Địa Tình Anh có thời gian mở riêng, làm mới vào 8:00 hàng ngày, sau khi làm mới được tiếp tục chiến đấu

Game