[HƯỚNG DẪN] ĐỘI HÌNH CHIẾN XẠ

Đội hình chiến xạ - công thủ toàn diện

- Điểm mạnh:

   + sát thương và phòng thủ ổn định

   + Mạnh trong săn boss, vượt ải, leo tháp, dễ chơi

- Điểm yếu

   + Hàng sau mỏng rất dễ bị sát thủ bắt dẫn đến mất nguồn dame chính 

   + Không có sát thương diện rộng

- Cơ chế trong chiến đấu 

   + Tanker gồm Ngưu Ma Vương Chứ bát giới

   + Chủ lực chính Bạch, phụ sát thương là Thiết Phiến, Cửu Phụng

   + Hỗ Trợ Lý Tĩnh buff khiên toàn đội, Đát kỷ khống chế team địch

   + Cửu Phụng có khống chế tốt

- Đội hình về sau có thể thay các ma thần mạnh mẽ để nâng cấp đội hình , có thể hướng tới 2 hướng đi sau

   + Hướng tiếp đến đội hình chiến xạ thì có Nhị Lang Thần, Ngộ Không,Cộng Công, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Cửu Phụng đội hình này có sát thương lớn từ ngộ không và hậu nghệ cùng với dàn chống chịu cực kì chắc chắc nhưng đội hình này phần lớn là những ma thần nên đầu tư khá là tốn kém tuy nhiên nếu đầu tư đủ thì lại rất mạnh.

   + Hướng đến đội hình thuần chiến sĩ bao gồm Nhị Lang Thần, Ngộ Không,Cộng Công, Chung Quỳ, Bát Giới và Lý Tĩnh. Đội hình gôm 6 chiến sĩ này có lượng chống chịu cực lớn, sát thương lớn từ Ngộ Không, kéo chủ lực của Chung Quỳ và lá chắn của Lý Tĩnh, thuy nhiên với 6 tướng cận chiến dễ bó đội hình dễ bị pháp sư khắc chế với lượng dame AOE cực lớn

Game