[HƯỚNG DẪN ĐỘI HÌNH] SÁT THỦ

Pháp sư tân thủ, Hồng Hài Nhi - bắt chết chủ lực đối phương

- Điểm mạnh:

   + sát thương thẳng vào tuyến sau địch, dồn dame lớn vào các carry hàng sau

   + Vượt ải luôn hồi tốt nhờ các buff rất lợi cho sát thủ
- Điểm yếu

   + Không dồn chết được hàng sau sẽ dễ rơi vào nguy hiểm vì bị dính hiệu ứng khống chế

   + Sợ các chiến sĩ trâu bò có dame AOE lớn

- Cơ chế trong chiến đấu 

   + Chung Quỳ kéo tướng xa nhất phòng trường hợp đội địch để một tanker hàng sau để bảo kê

   + Cửu Phụng có khống chế lâu và kích hoạt buff yếu tộc giảm ngự kẻ địch

   + 4 sát thủ gồm Hồng Hài Nhi,A Kha, Hắc Vô Thường và Kim Sí Đại Bằng là nguồn dame chính để diệt hàng sau địch

- Đội hình về sau có thể thay các ma thần mạnh mẽ để nâng cấp đội hình 

   + Na Tra thay cho A Kha và trở thành vị trí chủ chốt gây nhiều sát thương nhất
   + Cửu Phụng thay bằng Huyền Minh hỗ trợ các sát thủ
   + Tanker cứng hơn như Nhị Lang Thần, Ngộ Không, Cộng Công thay cho Chung Quỳ để thu hút hàng trước địch

Game