[THỂ LỆ] LANDING MỪNG OPEN BETA 06/09

1. Thời gian sự kiện:

10:00 ngày 30/08 đến 23:59 ngày 06/09

 

2. Đối tượng tham gia:

- Tất cả công dân là người Việt Nam trên 18 tuổi, sinh sống hoặc làm việc tại Việt Nam và nước ngoài

 

3. Hướng dẫn cách chơi:

- Sư huynh đăng nhập tài khoản và sđt ( hoặc email) để gửi thông tin báo danh của Vô địch triệu hoán sư

- Các sư huynh sẽ nhận quà tương ứng với mốc đạt được (5.000 - 10.000 - 50.000 - 100.000 - 200.000 người báo danh)  . 

- Kết thúc landing, sẽ gửi quà ở mức báo danh cao nhất đến các sư huynh đã báo danh            

 

4. Phần thưởng:

I. Mốc Báo Danh: 

1. 5.000: Linh Thạch*2000 + Vàng*20000

2. 10.000: Đan Đột Phá*100 + Vàng*50000

3. 50.000: Thẻ Hoán Linh*2 + Vàng*50000

4. 100.000: Thẻ Hoán Linh*3 + Đan Đột Phá*150

5. 200.000: Thẻ Hoán Linh*5 + Kim Cương*500

Game