[TÍNH NĂNG] TƯỚNG

NƠI BỒI DƯỠNG CÁC VỊ TƯỚNG MẠNH MẼ

1. Nâng cấp tướng

 


- Chỉ cần nâng cấp 1 lần sẽ nâng cấp đều cho tất cả các tướng hiện có và sau này -> giúp người chơi không tốn qua nhiều tài nguyên để nâng cấp, người chơi mới không bị mất tài nguyên khi nâng tướng trải nghiệm.

- Các tướng dù ở bậc nào đều có thể nâng cấp lên để mạnh mẽ như các ma thần -> trải nghiệm tướng đa dạng không bị gò bó

2. Đội hình

- Chuẩn bị đội hình đề có thể tiện cho việc sắp xếp đội hình chiến đấu ở các chế độ khác nhau -> tiết kiệm thời gian xếp đội

- Có thể xếp nhiều đội hình khác nhau để -> tiện cho việc thay đổi
- Cộng hưởng hệ, tộc -> nâng cao tư duy chọn tướng cho đội hình, các buff mạnh mẽ khi các tướng có cùng tộc hệ được đi chung

3. Đá linh hồn

-Khi nhận được những vị tướng đã sở hữu ta sẽ nhận được đá linh hồn của tướng đó nâng bậc giúp tướng mạnh mẽ hơn ( FACT: tất cả các tướng dù có xuất phát từ bậc nào đều có thể nâng cấp tối đa lên Thiên Tôn 5 sao nên sẽ không có tướng nào yếu)

Game